Chứng chỉ UL (Underwriters Laboratory) - Công ty Thanh Ngân

Chứng chỉ UL là gì?


UL (Underwriters Laboratories) là 1 công ty tư vấn và cấp giấy chứng nhận, có trụ sở tại Mỹ. UL cung cấp các chứng nhận đảm bảo an toàn, xác nhận, kiểm thử, thanh tra, kiểm toán, tư vấn, đào tạo cho nhiều loại khách hàng, bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, hoạch định chính sách, nhà quản lý, các công ty dịch vụ và người tiêu dùng.
UL là 1 bên thứ ba, hoạt động đánh giá của họ được tiến hành không vì lợi ích của tổ chức, cũng không vì lợi ích tài chính đối với sản phẩm. Do đó, người tiêu dùng có thể tin tưởng con dấu do UL phê duyệt là hoàn toàn khách quan, không chịu bất cứ tác động nào từ phía nhà sản xuất.
UL đã mở rộng thành một tổ chức có 64 phòng thí nghiệm, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tại 104 quốc gia.

Chứng chỉ UL của Thanh Ngân


Các chứng chỉ khác của Thanh Ngân

- Chứng chỉ MSDS
- Chứng chỉ ROHS
- Chứng chỉ ISO 9001

Sản phẩm của Thanh Ngân
Seal niêm phong nhựa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét