Chứng chỉ MSDS (Material Safety Data Sheet) - Cty Thanh Ngân

Chứng chỉ MSDS  (Material Safety Data Sheet) là gì?

Một Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (tiếng Anh viết tắt MSDS từ Material Safety Data Sheet) là một dạng văn bản chứa các dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Nó được đưa ra để cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

Chứng chỉ MSDS - Cty Thanh Ngân

Các chứng chỉ khác của Thanh Ngân

+ Chứng chỉ UL
+ Chứng chỉ ROHS
+ Chứng chỉ ISO 9001

Sản phẩm của Thanh Ngân
Seal niêm phong nhựa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét