Chứng chỉ ISO 9001 - Công ty Thanh Ngân

ISO 9001 LÀ GÌ?

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (http://www.iso.ch) phát triển và ban hành vào ngày 15 tháng 11 năm 2008. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2008 - Hệ thống quản lý chất lượng
- Các yêu cầu: ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng
 Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp và chứng nhận phù hợp đối với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức.


Bản tiêu chuẩn ISO 9001 của công ty THHH SX TM Thanh Ngân


Lưu ý: Đây là file ảnh nhằm bảo vệ bản quyền, tránh sao chép.

 Xem thêm các chứng chỉ khác của Thanh Ngân

Chứng chỉ MSDS
Chứng chỉ UL
Chứng chỉ ROHS


Sản phẩm của Thanh Ngân
Seal niêm phong nhựa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét